Paolo Thorsen-Nagel. Miejsce

19.07.2018

19 lipca 2018 (czwartek) o godzinie 20.00

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie performans trwa ok. 45 minut.

„W istocie MIEJSCE może wyglądać zupełnie tak jak każdy fragment rzeczywistości. Jednak w świecie są obszary, które uchodzą za szczególnie predestynowane do tego, by stać się MIEJSCEM”. W. Borowski, H. Ptaszkowska, M. Tchorek, Wprowadzenie do ogólnej Teorii Miejsca (1966)*

Miejsce to kompozycja autorstwa Paolo Thorsena-Nagela, a zarazem performans dźwiękowy dedykowany pracowni Edwarda Krasińskiego. Wyobraża on, poprzez dźwięk, enigmatyczną historię miejsca i zawierającej je przestrzeni. Wykorzystując terenowe nagrania rozmaitych dźwięków charakterystycznych dla pracowni i jej otoczenia, a także reagując na nie poprzez nagrane i realizowane na żywo dźwięki elektroniczne, Miejsce bada potencjał przyległego przeszklonego pawilonu jako performatywnego wehikułu dla kontynuacji dziedzictwa słyszalnego, nie widzialnego. Poprzez dalsze nagrania poczynione niedawno na potrzeby Miejsca Thorsen-Nagel pragnie dokonać refleksji nad studiem jako całością, wprawiając je w ruch za pomocą dźwięku. Dźwięki trawersują ruch, sposób w jaki można spacerować po mieszkaniu, nasłuchując je z kilku mniej lub bardziej płynnych pozycji, uznając miejsce za stały element w strumieniu dźwięku. We Wprowadzeniu do ogólnej Teorii Miejsca czytamy: „MIEJSCE nie może być mechanicznie utrwalone, ale musi być nieustannie utrwalane”*. Rozmaite nagrania zostają odtworzone w strukturze pawilonu, tworząc rodzaj równoległej przestrzeni studyjnej, w której architektura, widownia oraz rozprzestrzenianie się i odbiór dźwięku stają się częścią animowanego ruchu definiującego miejsce tu i teraz.

Nagranie performansu pozostanie w Instytucie Awangardy na zasadzie depozytu i będzie odtwarzane przy specjalnych okazjach.

Paolo Thorsen-Nagel (ur. 1985 w Chicago) jest muzykiem i artystą o amerykańsko-niemieckich korzeniach. W swoich pracach dźwiękowych, video i performansach skupia się na materialności dźwięku i jego relacji z przestrzenią fizyczną i psychiczną, a także ich wizualnej zależności. Był doradcą ds. dźwięku i muzyki documenta 14, kuratorem Listening Space (Ateny) oraz współkuratorem odbywającego się w ramach documenta 14 cyklu koncertów w sali koncertowej Megaron w Atenach (2017). Jego niedawne projekty to m. in. Windowlicker, Balice Hertling, Paryż (2018); Interiors II (Athens), Listening Space, documenta 14, Ateny (2017); Interiors, Mavra, Berlin, oraz Measures, Taylor Macklin, Zurych (2016); performans z Tobiasem Spichtigiem, Hammer Museum, Los Angeles (2015); (Untitled) Hannah Weinberger, z Jannikiem Gigerem, Kunsthaus Bregenz (2014); Words on Pictures–Puns and Punishment, dla Avery Singer, Kunsthalle Zurich (2014); Orchestra, z Callą Henkel, Maxe Pitegoffem i Tobiasem Spichtigiem, New Theater, Berlin (2014); S.S.O.R., dla Adriany Lary, Kunsthalle Basel (2012); oraz specjalny performans w ramach Etude Alexandry Bachzetsis, documenta 13, Kassel (2012).

* W. Borowski, H. Ptaszkowska, M. Tchorek, Wprowadzenie do ogólnej Teorii Miejsca, wygłoszone w Puławach w sierpniu 1966, opublikowane w: Program Galerii Foksal PSP, Warszawa 1967