Koniec podróży. Cykl wystaw „Ideozy”

01.03.2011

Na zakończenie cyklu wystaw „Ideozy” ukazał się katalog. Jest to pudełko zawierające zeszyt i sześć fotograficznych kolaży, odnoszących się do kolejnych wystaw. Organizowali je młodzi historycy sztuki w ramach warsztatów kuratorskich prowadzonych przez prof. Andrzeja Turowskiego. Odbywały się w Instytucie Awangardy, pod patronatem Instytutu Historii sztuki UW oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Katalog zawiera tekst Ewy Skolimowskiej podsumowujący projekt i rozmowę z opiekunem merytorycznym projektu, Andrzejem Turowskim. Projekt graficzny przygotował Honza Zamoyski.

Katalog jest dostępny w warszawskich księgarniach artystycznych i w Fundacji Galerii Foksal w Warszawie.