Awangarda w bloku. Wybrane aspekty twórczości oraz studio Henryka Stażewskiego (1894–1988) i Edwarda Krasińskiego (1925–2004)

0506.10.2007

Problematyka związana z pracownią/mieszkaniem Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego odnosi się do „innych przestrzeni” sztuki i historii sztuki w Polsce po 1945 r., znoszących binarne opozycje prywatne/ publiczne, wnętrze/zewnętrze, pamięć/historia. Celem konferencji jest refleksja nad historią, jak również artystycznym i społecznym fenomenem studia, dyskusja nad aktualnym potencjałem tego miejsca, zaprezentowanie nowych perspektyw badawczych związanych z twórczością Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego.

Konferencja w języku polskim i angielskim.

Kino Paradiso,
Al. Solidarności 62, Warszawa

Program konferencji
Uczestnicy


Konferencja Awangarda w bloku organizowana jest przez Fundację Galerii Foksal i realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”.

Wsparcie finansowe na rozbudowę studia zostało udzielone przez fundację Mondriaan w ramach projektu Who if not we should at least try to imagine the future of all this? 7 episodes on (ex)changing Europe, dział sztuk wizualnych programu kulturalnego Thinking Forward, zorganizowanego z okazji prezydencji Królestwa Holandii w Unii Europejskiej, 1 lipca 31 grudnia 2004.