Obieg

Wynik ścierania się instytutu i awangardy. Z Andrzejem Przywarą i Luizą Nader rozmawiają Adam Mazur i Jakub Banasiak, „Obieg”, 02.03.2009