Henryk Stażewski: ekonomia myślenia i postrzegania

red. M. Jurkiewicz, J. Mytkowska, W. Borowski, Warszawa 2006