Awangarda w bloku

Wybrane aspekty twórczości oraz studio Henryka Stażewskiego (18941988) i Edwarda Krasińskiego (19252004), red. G. Świtek, Warszawa 2009