Góry dla Warszawy, Lecture by Grzegorz Piątek, Jan Dziaczkowski and Marek Pieniążek

06 Dec 2009

We have a pleasure to invite you to the meeting with Jan Dziaczkowski, Grzegorz Piątek, Marek Peniążek and a promotion of their book Ekspektatywa 5: Góry dla Warszawy, published by Fundacja Bęc Zmiana.

Instytut Awangardy
06.12.2009, 18.00